Case: ReintenInfra

Visualisatie openbare ruimte

Lat 46° 07' 48"
Long 98° 12' 22"
Alt 12034 mm

DRIEDIMENSIONALE PUNTEN VOOR HET herinrichten van een dorpskern. Accurate visualisatie van een lokaal project.

Lees meer Vraag de demo aan

ReintenInfra

Als aannemer in de Infra houdt ReintenInfra zich bezig met het inrichten van de openbare ruimte. In toenemende mate komt de ontwerpopgave van de openbare ruimte ook bij hen te liggen. Daarom zijn ze bij ReintenInfra sterk aan het innoveren op het gebied van BIM en de 3D uitwerking van de ontwerpvraag.

Ing. Maurits Koenders, Ontwerper bij het ingenieursbureau van Dusseldorp ISM (onderdeel van ReintenInfra), vertelt over de meerwaarde van CycloMedia LiDAR Puntenwolk binnen deze ontwikkeling.

Case data summary

Organisatie

Dusseldorp ISM (onderdeel van ReintenInfra)

Uitvoering

Dusseldorp ISM

Toepassing cyclomedia lidar puntenwolk

Visualiseren van de openbare ruimte

“Het opnemen van herkenbare referenties zorgt ervoor dat de inpassing van het ontwerp voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk wordt. Hierdoor wordt de communicatie aanzienlijk vereenvoudigd”

Ing. Maurits Koenders, Dusseldorp ISM

Visualiseren van bestaande situatie

De meerwaarde van de CycloMedia LiDAR Puntenwolk ligt voor ReintenInfra met name in het visualiseren van de bestaande situatie in een 3D omgeving. Deze 3D omgeving kan in de planfase worden gebruikt om onze ideeën en visie op een project te communiceren. Dit gebeurt vaak schetsmatig aangezien er nog geen gedetailleerde ontwerpmodellen gemaakt zijn.

Vereenvoudigen van de communicatie

Na aanbesteding, gedurende de detaillering van het ontwerp, gebruikt ReintenInfra de Cyclomedia LiDAR puntenwolk om 3D ontwerpmodellen te projecteren in de omgeving om zo de communicatie te vereenvoudigen en te verduidelijken. Het ontwerp gaat veel meer ‘leven’.

Het toepassen van de Cyclomedia LiDAR puntenwolk biedt aanzienlijke meerwaarde op het gebied van communicatie met zowel opdrachtgever als stakeholders. Een 3D model begrijpt bijna iedereen, waar een 2D ontwerptekening voor veel mensen niet goed te doorgronden is.

Een voorbeeld van een ontwerp visualisatie zonder de Puntenwolk:

Met behulp van de Cyclomedia LiDAR puntenwolk wordt de 3D omgeving opgewerkt van een abstracte weergave van de buitenruimte naar een 3D omgeving waarin de bestaande situatie wordt weergegeven zoals hij daadwerkelijk is. Het model wordt dan voor iedereen herkenbaar.

Een voorbeeld van een ontwerp visualisatie met de Puntenwolk:

De toekomst roept

ReintenInfra is erg druk met innovatie op dit gebied en de eerste toepassingen die ze gedurende een pilotproject hebben gebruikt zijn hier opgenomen. Deze toepassingen zijn slechts een voorbode van wat er in de nabije toekomst ontwikkeld word.

Denk hierbij aan het classificeren van de puntenwolken en de translatie van de puntenwolk naar gesloten 3D vlakken. In de toekomst zal ReintenInfra deze data steeds vaker gaan toepassen en de mogelijkheden hieromtrent verder benutten. Denk hierbij aan 4D planningen, visualisaties, VR mogelijkheden etc. De toekomst roept!

Vraag de LIdar demo aan

Ervaar de CycloMedia LiDAR Puntenwolk in uw eigen omgeving.

Vraag nu de gratis demo aan en ga zelf met CycloMedia LiDAR aan de slag.

Schrijf u in en ontvang een gratis LiDAR demo.

Zodra de CycloMedia LiDAR puntenwolk in uw gemeente beschikbaar is, stellen wij de LIDAR puntenwolk ter beschikking in Street Smart.

Is de LiDAR data nog niet beschikbaar in de regio waar u naar op zoek bent? Schrijf u nu alvast in en wij houden u op de hoogte wanneer de demo beschikbaar is voor deze regio.

Voor welke toepassingsgebieden zou u LiDAR voornamelijk willen gebruiken?