Case: gemeente Drimmelen

Visualisatie openbare ruimte

Lat 46° 07' 48"
Long 98° 12' 22"
Alt 12034 mm

DRIEDIMENSIONALE PUNTEN VOOR HET herinrichten van een dorpskern. Accurate visualisatie van een lokaal project.

Lees meer Vraag de demo aan

Gemeente Drimmelen & Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV heeft van de Gemeente Drimmelen de opdracht ontvangen om de herinrichtingsplannen voor het centrum van het dorp Terheijden verder uit te werken naar een definitief ontwerp en een bestek. Gelijktijdig met de bovengrondse herinrichting wordt de riolering vervangen en het eerste gedeelte van een nieuw warmtenet gerealiseerd. Dit type projecten roept vaak veel vragen op bij bewoners. Om alle belanghebbenden te informeren en actief te betrekken bij het project heeft de gemeente aan RoyalHaskoningDHV gevraagd 3D visualisaties op te stellen van de dorpskern met daarin de CycloMedia LiDAR Puntenwolk. Martijn Poleij, GIS Specialist Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur begeleidt de visualisaties van dit project vanuit RoyalHaskoningDHV en heeft daarbij gebruik gemaakt van de CycloMedia LiDAR Puntenwolk.

Case 2 data summary

gemeente

Drimmelen - kern Terheijden

Uitvoering

Royal HaskoningDHV

Toepassing cyclomedia lidar puntenwolk

Inmeten en visualiseren van de openbare ruimte.

“De CycloMedia Puntenwolk zorgt ervoor dat de bestaande omgeving in visualisaties realistisch en herkenbaar wordt. Het komt 1-op-1 overeen met de werkelijkheid.”

Martijn Poleij - Royal Haskoning DHV

Een realistische visualisatie

De belangrijkste toepassing van de CycloMedia LiDAR Puntenwolk voor dit project lag in het visualiseren van de ontwerpplannen in de openbare ruimte. Omdat er veel objecten in de buitenruimte zijn die geïnventariseerd en gemodelleerd dienen te worden om een realistisch beeld te creëren van het centrum, was het voorheen tijdsintensief om een realistische visualisatie te creëren van de openbare ruimte. Dat is nu verleden tijd:

“De CycloMedia Puntenwolk zorgt ervoor dat de bestaande omgeving in visualisaties realistisch en herkenbaar wordt. Het komt 1-op-1 overeen met de werkelijkheid.”

De CycloMedia Puntenwolk kan ook met weinig bewerking gebruikt worden en is daardoor eenvoudig te gebruiken in visualisaties. Het zorgt snel voor een accurate visualisatie van de daadwerkelijke situatie.

Miscommunicatie voorkomen

Alle veranderingen die in de kern plaatsvinden, roepen veel vragen op bij bewoners. De gemeente Drimmelen wil alle betrokkenen zo goed mogelijk informeren. Dankzij de herkenbare en makkelijk te interpreteren visualisaties van de kern heeft iedereen een goed beeld van de herinrichtingsplannen van de gemeente. Door middel van virtual reality, waar de puntenwolk in is geïntegreerd, kunnen de bewoners letterlijk door de nieuwe straten van de dorpskern wandelen. Op deze manier worden bewoners, de gemeente en haar beleidsmakers, winkeliersverenigingen en alle andere belanghebbenden direct betrokken bij de uitvoering van het project. Dit voorkomt miscommunicatie en geeft meer ruimte om samen met deze belanghebbenden te focussen op de verbeteringen in de kern.

Aanzienlijke tijdwinst

Naast het visualiseren gebruikt RoyalHaskoningDHV de CycloMedia Puntenwolk ook voor het inmeten van objecten in de buitenruimte. De Puntenwolk maakt het mogelijk om een vroeg stadium van een project direct aan de slag te gaan met accurate data. De Puntenwolk heeft een steeds grotere dekking en beslaat uiteindelijk heel Nederland. Aangezien de data voor een lokaal project direct te downloaden is, levert het een aanzienlijke tijdswinst op.

“Vroeger kon het inwinnen van de data tot wel 8 weken in beslag nemen. Nu hebben we data binnen een uur in handen.”

Vraag de LIdar demo aan

Ervaar de CycloMedia LiDAR Puntenwolk in uw eigen omgeving.

Vraag nu de gratis demo aan en ga zelf met CycloMedia LiDAR aan de slag.

Schrijf u in en ontvang een gratis LiDAR demo.

Zodra de CycloMedia LiDAR puntenwolk in uw gemeente beschikbaar is, stellen wij de LIDAR puntenwolk ter beschikking in Street Smart.

Is de LiDAR data nog niet beschikbaar in de regio waar u naar op zoek bent? Schrijf u nu alvast in en wij houden u op de hoogte wanneer de demo beschikbaar is voor deze regio.

Voor welke toepassingsgebieden zou u LiDAR voornamelijk willen gebruiken?